Wybory przedmiotów fakultatywnych studiów magisterskich
2017-09-13 21:00:00

Zgodnie z planem studiów, studenci 2, 3 i 4 semestru studiów magisterskich muszą wybrać przedmioty fakultatywne. Wybory fakultetów na semestr letni (2 i 4 semestr studiów) odbędą się w styczniu 2018 r. Wybory fakultetów w semestrze 3 odbędą się w terminie 27.09 g. 18:00 do 28.09 g. 12:00. Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity na przedmioty są ograniczone, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia się podczas zapisów.  Jednakże studenci mogą zgłaszać się do prowadzących z prośbą o przyjęcie przed zapisami.  W miarę możliwości prośby takie będą uwzględniane. Zbyt mała liczba chętnych na wykład może spowodować, że nie będzie on wcale uruchomiony, a zapisani studenci będą musieli dokonac ponownego wyboru. Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski at inf.ug.edu.pl.


Studenci 2 roku powinni wybrać obecnie

  • dwa przedmioty fakultatywne

W semestrze letnim studenci 1 roku będą musieli wybrać trzy przedmioty fakultatywne, a studenci 2 roku jeden przedmiot fakultatywny. Lista tych przedmiotów nie jest jeszcze obecnie zamknięta.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 60 godzinne - 30 godz. wykładów plus 30 godz. laboratoriów lub ćwiczeń audytoryjnych - i kończą się egzaminem.
 


Przedmioty fakultatywne

nazwa przedmiotu

prowadzący

rodzaj zajęć

Algorytmy kombinatoryczne

prof. UG dr hab. Tomasz Dzido

laboratorium

Programowanie funkcyjne

dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. nadzw.

laboratorium

Zaawansowane bazy danych

dr Robert Fidytek

laboratorium

Algorytmiczna teoria grafów

dr Hanna Furmańczyk

laboratoria

Uwaga: W pierwszych 2 tygodniach kolejnego roku akademickiego będzie można dokonać ew. korekty wyboru wynikającej np. z niemożności dopasowania planu zajęć.

A.Borzyszkowski