Plany zajęć studiów niestacjonarnych
Uwaga: Likwidacja jednej grupy zajęciowej na 2 sem licencjatu.
Proszę zapoznać sie z nowym podziałem na grupy zajęciowe:
Podział lektoratów znajdą Państwo w swoim portalu studenta.
Proszę zapoznać sie z podziałem na grupy zajęciowe:
  • 1 rok II stopnia (plus wybór seminariów mgr, gr.1 wybrała seminaria sobotnie, gr.2 niedzielne)
Podział lektoratów znajdą Państwo w swoim portalu studenta.
20 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dokonali wyboru seminariów na semestr letni bieżącego roku akademickiego. Wyniki wyborów zawarte są w pliku lista-s.pdf.

20 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dokonali wyboru wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego. Wyniki wyborów zawarte są w pliku lista-f.pdf.
Uwaga: po przeprowadzeniu konsultacji okazało sie, że powszechna jest chęć wysłuchania wykładu z programowania funkcyjnego, nikt nie głosował za pozostawieniem programowania w logice.  W związku z tym przeprowadzony będzie, podobnie jak w zeszłym roku, wykład z programowania funkcyjnego.
 

Semestr letni rok akademicki 2017/2018, studia I i II stopnia

luty 2018 24/25
marzec 2018 3/4 17/18 24/25
kwiecień 2018 7/8 14/15 28/29
maj 2018 12/13 26/27
czerwiec 2018 9/10

Na serwerze Sigma zainstalowana jest klasa xelatex-mgr umożliwiająca sprawne i wygodne przygotowanie pracy magisterskiej lub licencjackiej zgodnie z wymogami obowiązującymi na kierunku informatyka w systemie XeLaTeX.

Prace dyplomowe
2017-06-09
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 omawia warunki techniczne przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich).
Zarządzenie Rektora określa minimalne wymagania co do zawartości treści elektronicznej na płycie CD/DVD dołączanej do akt studenta. Jednakże, jeśli treścią pracy dyplomowej jest program ...
Zachęcamy do zapoznania się z ujednoliconym tekstem regulaminu studiów UG obowiązującego od roku 2017/18 (Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku wyjaśniająca zmiany).